Zwrot kosztów tłumaczenia

Русская версия внизу

Ubiegając się o pracę należy potencjalnemu pracodawcy przedłożyć świadectwa i dowody kwalifikacji. Najlepiej przedstawić dokumenty z tłumaczeniem na język niemiecki. Poza tym, aby móc pracować w niektórych zawodach w Niemczech, trzeba mieć uznane kwalifikacje (nostryfikacja). Starając się o nową pracę, jak również podczas procedury nostryfikacji, państwo niemieckie zapewnia wsparcie nie tylko w postaci doradztwa. Informacje dostępne są w wielu językach (m.in. polskim, rosyjskim i ukraińskim). W niektórych przypadkach pokrywane są również koszty tłumaczeń przysięgłych zarówno w przypadku ubiegania się o prację, jak i procedury nostryfikacji. Zawsze warto o to zapytać w odpowiednim urzędzie lub agencji pracy. Często wymagane jest przedłożenie ofert od trzech biur tłumaczeń, więc aby otrzymać dofinansowanie kosztów tłumaczenia, trzeba będzie samemu zwrócić się do biur tłumaczeń. Chętnie przedstawię Państwu niewiążącą ofertę na tłumaczenie dokumentów z języka polskiego lub rosyjskiego. Wystarczy zadzwonić lub przesłać dokumenty do tłumaczenia bezpośrednio przez stronę internetową www.ponspolonia24.com

Więcej informacji w języku polskim, rosyjskim lub ukraińskim: www.anerkennung-in-deutschland.de lub www.jobcenter-oldenburg.de

Для работодателей наши сертификаты и квалификации имеют значение при приеме на работу. Лучше всего представлять документы с переводом на немецкий язык. Для того чтобы получить право работать по некоторым специальностям в Германии, необходимо признание вашей квалификации. При поступлении на новую работу, а также в процессе признания, немецкое государство оказывает поддержку не только в виде консультаций. Информация предоставляется на нескольких языках (включая польский, русский и украинский). В некоторых случаях также покрываются расходы на заверенные переводы как для подачи заявления, так и для процесса признания. Всегда стоит обратиться в соответствующий центр занятости или агентство по трудоустройству. Для покрытия расходов часто требуются котировки от трех бюро переводов, поэтому вам придется самостоятельно обратиться в бюро переводов. Я буду радa предоставить вам необязывающее предложение по переводу документов с польского или русского языка. Просто позвоните мне или пришлите документы для перевода прямо через веб-сайт www.ponspolonia24.com

Дополнительная информация на польском, русском или украинском языках: www.anerkennung-in-deutschland.de или www.jobcenter-oldenburg.de.