Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Adamczak-Waschow i pomogę Państwu wysłać zapytanie.

Trzy kroki do tłumaczenia przysięgłego

ok. 8 minut
Schritt 1
Zaczynamy!

Zgoda na zapisanie i przetwarzanie Państwa danych

W celu sporządzenia kosztorysu potrzebuję kilku podstawowych informacji. Zachowuję w poufności, zgodnie z RODO, wszystkie dane osobowe.

Więcej informacji na ten temat przeczytać mogą Państwo tutaj.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Panią Agnieszkę Adamczak-Waschow moich danych osobowych, jak również danych zawartych w dokumentach, które mają być przetłumaczone zgodnie z Podstawowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w celu sporządzenia wyceny tłumaczenia oraz sporządzenia wszelkich zamówionych przeze mnie tłumaczeń. Dane te nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez mojej zgody.

Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Panią Agnieszkę Adamczak-Waschow moich danych osobowych i dokumentów celem ich przetłumaczenia zgodnie z prawem niemieckim przez okres 6 bądź 10 lat. Dane zostaną usunięte w ciągu jednego tygodnia, jeśli pisemnie odrzucę zamówienie drogą mailową.

Schritt 2
Termin dostarczenia

Na kiedy potrzebne jest Pani / Panu tłumaczenie?

Samo tłumaczenie trwa ok. 1-3 dni roboczych. Czas tłumaczenia zależy od długości tekstu do tłumaczenia. Proszę o wpisanie daty.

Tłumaczenie ekspresowe
Jeżeli tłumaczenie potrzebne jest w trybie pilnym, należy pamiętać, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami.Tłumaczenie ekspresowe oznacza tłumaczenie w ciągu 24 godzin. W takim przypadku możliwy jest też odbiór osobisty. Wtedy skontaktuję się telefonicznie w celu ustalenia terminu odbioru.

Schritt 3
Haska Apostille

Czy dokument zawiera apostille?

Apostille służy do poświadczenia autentyczności dokumentu publicznego, podpisu lub pieczęci. Jest dołączona do oryginalnego dokumentu i musi być również przetłumaczona.
Schritt 4
Wczytaj dokument

Proszę wczytać dokument do tłumaczenia

Proszę wczytać dokument do tłumaczenia w formacie PDF lub JPG. Proszę zwrócić uwagę, objętość poszczególnych dokumentów nie może przekraczać 15 MB.

Bezpieczeństwo
Dla zabezpieczenia dokumentów są one przesyłane w formie zaszyfrowanej protokołem SSL.

Przesuń tu pliki
lub
usuń pliki
Schritt 5
Już prawie koniec

Adres do przesyłki

Aby wystawić fakturę, a następnie wysłać dokumenty pocztą, potrzebuję Państwa aktualny adres.

Skrzynka pocztowa
Proszę pamiętać, że imię i nazwisko powinny widnieć na skrzynce pocztowej.