Nota prawna

Osoba odpowiedzialna za treść

Agnieszka Adamczak-Waschow
Donnerschweerstraße 92, 26123 Oldenburg

Tel: +49 (0)441 361 489 05
e-mail: info@ponspolonia24.com

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca odpowiadam za własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 ust. 1 TMG na podstawie ogólnych przepisów prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jestem zobowiązana do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji ani do badania okoliczności, które wskazują na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym znane jest konkretne naruszenie prawa. Natychmiast po wykryciu takich naruszeń usunę odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki

Moja oferta zawiera linki zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mam żadnego wpływu. Dlatego nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za obce treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków. Stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki, nie jest jednakże wykonalna bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Natychmiast po wykryciu takich naruszeń usunę takie linki.

Prawa autorskie

Treści i produkty zrealizowane przeze mnie na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji tych materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, respektowane są prawa autorskie osób trzecich. Treści osób trzecich oznaczone są w odpowiedni sposób. Jeśli mimo to zauważą Państwo takie naruszenie praw autorskich, proszę o odpowiednią wskazówkę. Natychmiast po wykryciu takich naruszeń usunę te treści.