Apostille – co to jest i czy musi być przetłumaczone?

Mogłoby się wydawać, że dokument otrzymany z urzędu stanu cywilnego jest już oficjalny. Jednakże jeśli dokument, np. akt urodzenia, ma być przedłożony w innym kraju, może być konieczne potwierdzenie jego autentyczności.

„Hague Apostille”  jest potwierdzeniem autentyczności podpisu i upoważnienia do wydania oficjalnego dokumentu. 

Jest ono sporządzone na osobnej stronie, ale trwale dołączone do dokumentu. Apostille zawiera informacje według ustalonego wzoru: gdzie, w jakim kraju, przez kogo (nazwisko i zawód) został wydany dokument i kto (nazwa instytucji, nazwisko) potwierdził autentyczność dokumentu. Apostille jest zaopatrzone w podpis, pieczęć i numer.

Jeśli dokument jest dostarczany z takim potwierdzeniem, należy go również zeskanować i przesłać do tłumaczenia. Apostille stanowi wtedy integralną część dokumentu i nie może być oddzielone.

W przypadku polskich dokumentów tłumaczyłam apostille głównie do aktów urodzenia. W krajach spoza Unii Europejskiej takie apostille są znacznie bardziej powszechne.

Do tłumaczenia polskich dokumentów zazwyczaj nie są one potrzebne. W razie wątpliwości można jednak zwrócić się do danego urzędu lub do mnie.