Kiedy należy przerejestrować samochód?

Kiedy należy przerejestrować samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi w Niemczech? Kto i jak długo może jeździć w Niemczech na polskich tablicach rejestracyjnych? 

Osoby, które regularnie przebywają w Niemczech przez okres dłuższy niż rok, są zobowiązane do zarejestrowania samochodu w Niemczech. Jak ustawodawca niemiecki definiuje tę regularność? Jeśli spędzamy większość naszego czasu w Niemczech (ok. 180 dni w roku), jesteśmy tu zameldowani i tu pracujemy, to jest to traktowane jako regularny pobyt. Wielu obywateli polskich przebywa w Niemczech tymczasowo, ale zwolnienie z obowiązku płacenia podatku drogowego obowiązuje tylko do 12 miesięcy. Po tym terminie samochody muszą być dopuszczone do ruchu pojazdów w Niemczech. 

Rejestracja samochodu odbywa się w urzędzie miasta/urzędzie ds. obywateli w mieście, w którym jest się zameldowanym. Tam można uzyskać aktualne informacje i umówić się na wizytę. Jakie dokumenty są zazwyczaj wymagane?

- Ważny dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie o zameldowaniu

- dokumenty pojazdu przetłumaczone na język niemiecki

- przegląd techniczny pojazdu (TÜV/AU)

- umowa kupna pojazdu lub inny dowód potwierdzający własność pojazdu przetłumaczony na język niemiecki

 - tablice rejestracyjne 

- dodatkowe dokumenty, jeśli proces rejestracji przeprowadza inna osoba, m.in. pełnomocnictwo. 

Koszt samej rejestracji wynosi ok. 30 €.

Jeśli właściciele pojazdów nie przerejestrują ich w Niemczech, mogą spodziewać się bardzo wysokich grzywn.

Z obowiązku przerejestrowania samochodu zwolnieni są studenci, ale tylko pod warunkiem, że nie pracują w Niemczech.