Potrzebuję tłumaczenia mojego dokumentu. Co muszę zrobić?

Starają się Państwo o miejsce na studiach, o pracę w Niemczech lub chcą zawrzeć w tym kraju związek małżeński? W takich przypadkach wymagane jest tłumaczenie dokumentu na język niemiecki.

W niemieckich urzędach językiem urzędowym jest język niemiecki i oczekuje się, że przedkładane dokumenty są w języku urzędowym. Zagraniczne dokumenty należy przedstawić w oficjalnym tłumaczeniu. Urzędnicy opracowujący nasze wnioski wychodzą z założenia, że tłumaczenie jest zgodne z oryginałem. Dlatego też wymagane jest przedłożenie tłumaczenia przysięgłego / uwierzytelnionego.

Oznacza to zatem konieczność wykonania i poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. Poświadczenie tłumaczenia z oryginałem jest wymogiem do uznania dokumentu w urzędzie. Pieczęć i podpis są integralnym składnikiem takiego tłumaczenia i nie może ich na nim zabraknąć.

Tłumaczenia spinane są z kopią oryginału i z reguły należy je oddać w oryginale. Jeżeli potrzebują Państwo kilka egzemplarzy tłumaczenia, warto to podać przy zapytaniu. Wykonanie dodatkowych egzemplarzy nie wymaga ponownego tłumaczenia i może być wydane za dodatkową niewielką opłatą ryczałtową.