Lockdown w Polsce

Radość po otwarciu hoteli, placówek kultury, centrów handlowych i obiektów sportowych nie trwała w Polsce zbyt długo. Bo już po około 5 tygodniach poluzowania obostrzeń, od 20 marca obiekty musiały ponownie wstrzymać swoją działalność.

Obostrzenia mają wstępnie trwać do 09.04. Wysokie wskaźniki zachorowalności nie pozwalają na inny scenariusz. Obowiązują również ograniczenia wjazdu do Niemiec, gdyż Polska została zakwalifikowana jako obszar wysokiej zachorowalności. Na granicy należy okazać negatywne wyniki badań.

Akceptowane są wszystkie techniki amplifikacji kwasów nukleinowych (PCR, LAMP, TMA), jak również testy antygenowe, które zostały wykonane nie wcześniej niż 48 godzin przed przekraczaniem granicy. Testy można przedkładać w formie papierowej, jak również w formie cyfrowej w języku niemieckim, angielskim lub francuskim.

Następujące osoby są zwolnione z wymogu przeprowadzania badań: dzieci w wieku do 6 lat, podróżni tranzytowi bez dłuższego przebywania, podróżni przejeżdżający tylko przez Republikę Federalną Niemiec, zawodowi kierowcy oraz pracownicy transportu towarów i osób w przypadku pobytów krótszych niż 72 godziny.