Profil zaufany- co to jest i czy warto?

Aby złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, zarejestrować narodziny dziecka lub założyć firmę, należało kiedyś stawić się osobiście w odpowiednim urzędzie. Obecnie w Polsce można takie sprawy urzędowe załatwić online. Może to być ciekawa opcja dla wielu obywateli mieszkających i pracujących za granicą lub dla przedsiębiorców. Zaoszczędzi biegania po urzędach i umożliwi załatwienie wielu spraw z dowolnego miejsca.

Jest to możliwe dzięki tzw. "profilowi zaufanemu", który w ciągu zaledwie kilku minut można założyć na oficjalnej stronie internetowej www.gov.pl. Profil służy do cyfrowej identyfikacji i umożliwia złożenie podpisu zaufanego. Profil może założyć właściwie każdy, kto posiada konto bankowe w Polsce lub e-dowód. Dla osób, które nie spełniają tego warunku, istnieje możliwość utworzenia profilu tymczasowego. Wymaga to jednak nieco więcej czasu.

Aby uzyskać odpis dokumentu, zgłosić narodziny dziecka lub złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, należy zarejestrować się za pomocą utworzonego profilu na ePUAP (Platforma Usług Administracji Publicznej).

Sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak sprawdzenie danych polskich firm, założenie lub rozwiązanie firmy można załatwić dzięki profilowi zaufanemu na platformie CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej).

Na platformie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS pracownicy mogą np. sprawdzać dane o zwolnieniach lekarskich czy stan swojego konta ubezpieczeniowego w ZUS.